Τρίτη, 13 Απριλίου 2010

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΕΛΒΙΝΙΩΤΩΝ « Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ »


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Βελβίνα 28 Μαρτίου 2010.1.Σήμερα την 28η Μαρτίου του έτους 2010, στην αίθουσα του συλλόγου η « Αγία Τριάδα », συνήλθαν τα μέλη του Συλλόγου σε γενική συνέλευση, έπειτα απο αναβολή λόγω μη απαρτίας με σκοπό:
α.Τον απολογισμό έργου του Διοικ. Συμβουλίου έπειτα απο ενα χρόνο θητείας.
β.Την αναφορά στις ενέργειες του Συλλόγου για εκτέλεση έργων ιδιαίτερου πολιτιστικού χαρακτήρα που βρίσκοντι σε εξέλιξη.
γ.Την ανακοίνωση δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με πολιτισμική ενημέρωση και παράλληλη ψυχαγωγία των μελών, αλλά και δραστηριοτήτων που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα.
δ.Την ανάδειξη συζήτησης για θέματα που αφορούν στην εξυπηρέτηση των κατοίκων τιυ διαμερίσματος και της Διοικητικής λειτουργίας του συλλόγου.
2. Συγκεκριμένα έγινε εκτενής αναφορά για τα παραπάνω επι μέρους θέματα και αναδείχτηκε συζήτηση σε άριστο κλίμα επικοινωνίαςκαι τελικά με ευθύνη του Προεδρείου και της γραμματείας καταχωρούνται στο πρακτικό τα εξής:
α. Όσον αναφορά στον απολογισμό, αναφέρθηκαν και επικροτήθηκαν απο όλους σαν θετικά στοιχεία δραστηριοτήτων τα εξής:
(1) Εκτέλεση μουσικών εκδηλώσεων – χορών – εκδρομών
(2) Διενέργεια Αιμοδοσιών σε συνεργασία με τους αιμοδότες φίλους και μέλη, και βέβαια εξωτερικής μονάδας αιμοληψίας του Νοσοκομείου « Αγιος Ανδρέας ».
Εδώ τονίστηκε απ’όλους οτι ο συγκεκριμένος τομέας του συλλόγου έχει να επιδείξει μια αξιόλογη κινητικότητα που έχει σχέση με κοινωνική συμπεριφορά και ανθρώπινη αλληλεγγύη και έχει αναγνωρισθεί σαν αγωνιστική δυναμική του συλλόγου.
(3) Παρέμβαση στον Αρχαιολογικό χώρο του « Ελληνικού » και παράθεση δείπνου στους αρχαιολόγουςόπου έγινε και ενημέρωση για την εξέλιξη των ανασκαφών.
(4) Κατασκευή ημερολογίου – αναπαραγωγή και δωρεάν διανομή αυτού στα μέλη και στους φίλους του συλλόγου.
(5) Επισκευή δρόμου μέσα στο Δημοτικό διαμέρισμα με πρωτοβουλία του μέλους και συζύγου της Προέδρου του συλλογου Γιάννη Πανουργιά. Το θέμα αυτό έφερε στην επιφάνεια την εγκατάλειψη του Διαμερίσματος για συγκεκριμένες απαιτήσεις απο την κεντρική Δημοτική αρχή και η συζήτηση απ’αυτού, ανέδειξε απο πολλούς δικαιολογημένο καταγγελτικό λόγο για τους ιθύνοντες του Δήμου.
β.Για ότι αφορά στις ενέργειες του συλλόγου που βρίσκονται σε εξέλιξη καταγράφονται τα εξής:
(1) Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διαμόρφωσης σε πολιτιστικο πολυμορφικό κέντρο του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου του παλαιού σχολείουτου χωριού της Βελβίνας. Οι δραστηριότητες αυτές ξεκίνησαν μετά απο παραχώρηση απο τον Δήμο του κτιρίου αυτού στον σύλλογο, για αξιοποίηση και χρήση.
Βασική επιδίωξη του Συλλόγου είναι το έργο αυτό μετά απο εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης να ενταχτεί στα προγράμματα Leader για χρηματοδότηση και εκτέλεση.
Ανάγκες που θα καλύψει θα είναι:
 Μουσείο λαϊκής τέχνης
 Κέντρο αιμοληψίας
 Εκλογικό κέντρο για τους ψηφοφόρους του Δημοτικού Διαμερίσματος
 Μικρή πλατεία με εξωραϊσμό του περιβάλλοντα χώρου.
γ. Ανακοινώθηκαν αποφάσεις για εκτέλεση εκδρομής μέσα στην Άνοιξη που θα έχει χαρακτήρα περιηγητικό και ψυχαγωγικό.
Ακόμη ενημερώθηκαν τα μέλη για άφιξη της αιμοδοτικής μονάδας του νοσοκομείου Αγ. Ανδρέας αυτήν την φορά, οχι για αιμοδοσία, αλλά για προαιρετική αιμοληψία προκειμένου να γίνουν δωρεάν μικροβιολογικές και βιοχημικές εξετάσεις στα μέλη του Συλλόγου.
Η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν έχει καθοριστεί, αλλά θα γίνει γνωστή σύντομα.
δ. Τέλος έγινε συζήτηση για δυο προτάσεις του συλλόγου:
(1) Η πρώτη αφορά σε πρωτοβουλία του Διοικ. Συμβουλίου για επέκταση της γραμμής κυκλοφορίας της αστικής συγκοινωνίας πέραν του κεντρικού συνοικισμού.
Έγινε αίτηση στην Διοίκηση του ΚΤΕΛ και η απάντηση ήταν ότι θα γίνει ειδικός έλεγχος για προσβασιμότητα της προτεινόμενης γραμμής.
Επι του θέματος δεν υπήρξε διαφωνία και συμφωνήθηκε ότι παρόλο οτι η διαδικασία δεν αφορά άμεσα τον σύλλογο εντούτοις αυτός αποτελεί τον φορέα που μπορεί να την υλοποιήσει.
(2) Προτάθηκε να γίνει τροποποίηση του καταστατικού για πενταμελές συμβούλιο και όχι επταμελές, για πιο ευέλικτη διοικητική λειτουργία του συμβουλίουκαι εγκρίθηκε ομόφωνα.
3. Έγινε αναφορά στα οικονομικά του συλλόγου. Για τον χρόνο που πέρασε το αποτέλεσμα ήταν πλεονασματικό με μικρόν ποσόν μεν αλλά το σημαντικό είναι ότι διαπιστώθηκε καλή διαχείριση και λογική χρήση των εξόδων ώστε να μην υπερβούν τα έσοδα. Για το χρονικό διάστημα που διανύουμε αναφέρθηκε μικρό ποσό εσόδων που θα καλύψει άμεσα λειτουργικά έξοδα του συλλόγου.
4. Για όλα τα παραπάνω τα οποία καταγράφονται περίπου επιγραμματικά,υπάρχει λεπτομερής καταχώρηση στα βιβλία ενεργειών του Συλλόγου, τα οποία είναι στην διάθεση των μελών για ενημέρωση.
5. Τέλος ομόφωνα αποφασίστηκε την έκθεση στοιχείων του πρακτικού να την συντάξει και να την επιμεληθεί ο Βασίλης Νασόπουλος μέλος του συλλόγου, ο οποίος με την έναρξη της συνέλευσης και με πρόταση της Προέδρου επιλέχτηκε σαν γραμματέας.
Ακόμα συμφωνήθηκε μετά απο εισήγηση του γραμματέα η έκθεση αυτή να δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο. Και αυτό γιατί οι προτάσεις και οι αποφάσεις των Εκπολιτιστικών Συλλόγων αποτελούν στοιχεία πολιτισμού, και οι παρεμβάσεις τους δείχνουν το ενδιαφέρον του μικρόκοσμου για τα καθημερινά δρώμενα έστω και αν αυτά έχουν πολιτικό χαρακτήρα.
Και αυτό γιατί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πολιτισμό δεν παύουν να είναι πολιτικά όντα, και θεωρήθηκε σίγουρο απο όλους ότι για αυτά που μας αφορούν σαν σύλλογο υπάρχει αντίκτυπος που ενδιαφέρει έμμεσα ή και άμεσα την τοπική κοινωνία.
6. Την έκθεση του πρακτικού υπογράφουν η Πρόεδρος Μαρία Μπέσσα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου και ο γραματέας της Γενικής Συνέλευσης.


Ο συντάξας
Βασίλης Νασόπουλος

3η Συνάντηση Ιππικού Συλλόγου Ναυπακτίας και Δωρίδας

Την τρίτη συνάντησή του ,διοργάνωσε την Κυριακή 11 Απριλίου στις 11 το πρωί, στην παραλία της Χιλιαδούς του Δήμου Ευπαλίου, ο Ιππικός Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ναυπακτίας και Δωρίδας.

Η παραλία της Χιλιαδούς Ναυπάκτου, πλημμύρισε από χιλιάδες κόσμο που ήρθε να απολαύσει την παρέλαση των αλόγων και την εκδήλωση γνωριμίας του κοινού με τα άλογα.

Στις 12 το μεσημέρι, ξεκίνησε η παρέλαση των αλόγων και των αμαξών ,που έκλεψαν το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Στην φετινή εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 50 άλογα ,και αναβάτες από την ευρύτερη περιοχή της Ναυπακτίας και της Δωρίδας, αλλά και από πολλές περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας.

Ξεχωριστή νότα έδωσαν , οι σπάνιες ράτσες αλόγων που έκαναν επιδείξεις δεξιοτεχνίας , αλλά και οι άμαξες , εκ των οποίων την μία έσερναν δύο πανέμορφα και σπάνιας ράτσας άλογα, οι οποίες είχαν ελεύθερη πρόσβαση για όσους επιθυμούσαν μια βόλτα.

Σκοπός του Συλλόγου είναι να αναδείξει το άλογο και την χρησιμότητα του, να φέρει κοντά του τα νέα παιδιά έτσι ώστε οι γενιές που έρχονται να μην γνωρίσουν το άλογο μέσα από εικόνες των βιβλίων αλλά να έχουν βιώματα.

Ικανοποιημένοι από την συμμετοχή του κόσμου, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία ,αλλά και από την συμμετοχή των μελών του συλλόγου ,που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για να στεφθεί με επιτυχία η εκδήλωση, δηλώνουν ο πρόεδρος και ο γραμματέας του Συλλόγου, Αντώνης Μουχτούρης και Γιώργος Πολιτόπουλος.

Σκοπός του νεοσύστατου Συλλόγου είναι , να αναδείξει το άλογο και την χρησιμότητά του, να φέρει κοντά του τα νέα παιδιά ,έτσι ώστε οι γενιές που έρχονται ,να μην γνωρίσουν το άλογο μέσα από εικόνες βιβλίων ,αλλά να έχουν βιώματα.

Αρωγός , για ακόμη μια φορά , στάθηκε και ο δήμος Ευπαλίου , ο οποίος ,αρκετές ημέρες πριν την διεξαγωγή της εκδήλωσης ,φρόντισε να διαμορφωθεί κατάλληλα ο χώρος της παρέλασης, να καθαριστεί και να απομακρυνθούν τυχόν εμπόδια. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Τάσος Παγώνης ,τέτοιες εκδηλώσεις πρέπει να τονώνονται από την τοπική αυτοδιοίκηση ,αφού, αφενός μεν παράγουν πολιτισμό, αφετέρου δε, διαφημίζουν τον τόπο.

Όπως μάθαμε στα πλαίσια των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Ιππικός Σύλλογος Ναυπακτίας και Δωρίδας είναι και μια ημερήσια εκδρομή στην πανέμορφη περιοχή της Βελβίνας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιππικού Συλλόγου ήδη βρίσκεται στην διαδικασία κατάρτισης πλάνου πάνω στο οποίο θα γίνει η εκδρομή των αναβατών στη Βελβίνα. Μάλιστα οι πληροφορίες θέλουν να συμμετέχουν και άλογα από πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.

Αυτό όπως καταλαβαίνει κανείς αοτελεί διαφήμιση για το χωριό μας και σαν Εκπολιτιστικό Σύλλογος θα σταθούμε στο πλευρό τους.